“วันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Panademic)"

World of Health Organization

นานาชาติกำลังเผชิญภัยคุกคามทางสาธารณสุขครั้งใหญ่ จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่ชื่อว่า Coronavirus (COVID-19) ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของประชากรทั่วโลก การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการรับมือและการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ Coronavirus ห้องสมุดจึงขอแนะนำรายชื่อฐานข้อมูลและแหล่งความรู้ออนไลน์ต่างประเทศ ที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลและบทความวิจัยและวิชาการ รายงานเชิงเทคนิค และสื่อความรู้ประเภทต่างๆ เกี่ยวกับ Coronavirus (COVID-19) ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดได้ฟรี เพียงแค่คลิกไปยังแหล่งที่ต้องการค้นหา

Design Your wordpress

Get complete control over the design of your WordPress site in a matter of minutes. Go from draft to website in less time than ever before.

"What really turned me over was the ability to understand how everything works without any prior knowledge."
John Doe
Designer

Experience design at scale

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Read More

Understand your user experience

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Read More

remain responsive across devices

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Read More

fall in love with our features

Emerald Publishing

Emerald Publishing รวบรวมบทความในวารสารและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ Coronavirus, SARS และ MERS ซึ่งเผยแพร่โดย Emerald Publishing

BMJ

BMJ หรือ British Medical Journal รวบรวมข่าว บทความวารสาร และสื่อความรู้เกี่ยวกับ Coronavirus (COVID-19) ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน BMJ เข้าถึงข้อมูลคลิกที่นี่

Cambridge University Press

Cambridge University Press รวบรวมบทความวารสารและหนังสือเกี่ยวกับ Coronavirus (COVID-19) ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่โดย Cambridge University Press

Centers for Disease Control

Centers for Disease Control and Prevention หรือ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา ได้รวบรวมข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ Coronavirus (COVID-19) (เช่น ขั้นตอนในการดูแลและป้องกันตนเอง จะทำอย่างไรเมื่อมีอาการป่วย อาการของผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสฯ และคำถามทั่วไปเกี่ยวกับไวรัสฯ) ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสฯ แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย (เช่น ชุมชน โรงเรียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ และบุคลากรห้องปฏิบัติการ) อัพเดทสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสฯ (เช่น สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสฯ ทั่วโลก กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสฯ ในสหรัฐอเมริกา และการประเมินความเสี่ยง) และสื่อความรู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับไวรัสฯ (เช่น หนังสือ แผ่นพับ โปสเตอร์ และวิดีโอ)

Chinese Journal of Lung Cancer

Chinese Journal of Lung Cancer คือ วารสารแบบเปิด (Open Access) ฉบับรายเดือน โดย Chinese Anti-Cancer Association, Chinese Antituberculosis Association และ Tianjin Medical University General Hospital วารสารนี้ได้รับการจัดทำดัชนีใน เช่น DOAJ, EMBASE/SCOPUS, Chemical Abstract(CA), CSA-Biological Science, HINARI, EBSCO-CINAHL,CABI Abstract, Global Health, CNKI โดยมีบทความวิชาการที่เผยแพร่เกี่ยวกับชีวเคมี พันธุศาสตร์ ชีววิทยาโมเลกุล การวิจัยและการรักษาโรคมะเร็ง และแพทยศาสตร์ทางเดินหายใจและปอด รวมถึงมีการตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับ Coronavirus (COVID-19) ในประเทศจีน (หมายเหตุบทความในวารสารเป็นภาษาจีน)

Elsevier

Elsevier รวบรวมผลงานวิจัยขั้นต้น เอกสารแนวทางการดูแลรักษาสำหรับแพทย์และผู้ป่วย รวมถึงแผนที่แสดงถึงข้อมูลสถาบันทั่วโลกที่ศึกษาวิจัยการระบาดและการควบคุมโรคจาก Coronavirus, SARS และ MERS โดยอาศัยข้อมูลผลงานวิจัยและวิชาการในฐานข้อมูล Scopus เข้าถึงข้อมูลคลิกที่นี่ นอกจากนี้ยังได้ทำคอลเลคชั่นพิเศษรวม บทความที่เกี่ยวข้องกับ Coronavirus, SARS และ MERS ในฐานข้อมูล ScienceDirect

Emerald Publishing

Emerald Publishing รวบรวมบทความในวารสารและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ Coronavirus, SARS และ MERS ซึ่งเผยแพร่โดย Emerald Publishing

covid-19 visualizer​

ว๊าววว....อันนี้เจ๋งที่สุดเท่าที่เคยใช้ อัพเดททั่วโลกทุกประเทศ อยากรู้ข้อมูลประเทศไหนใช้นิ้วจิ้มบนแผนที่เลย ยอดผู้ติดเชื้อ ตาย เฝ้าระวัง มีแบบวันต่อวันด้วย

Image Source: WOCinTechChat, Icon Finder

Facebook Comments

facebook comments