เพราะนี่คือสิ่งที่ (นักจิตวิทยา) ไม่เคยบอก

เพราะนี่คือสิ่งที่ (นักจิตวิทยา) ไม่เคยบอก

เพราะนี่คือสิ่งที่ (นักจิตวิทยา) ไม่เคยบอก

MAYBE YOU SHOULD TALK TO SOMEONE

“บางครั้งผู้ที่ไม่ได้ไปพบนักบำบัดหรือนักจิตวิทยาอาจมีอาการหนักกว่าผู้ที่ไปพบนักบำบัดก็เป็นได้ เพราะเราทุกคนล้วนมีปัญหา และมีปมซ่อนอยู่ภายในใจเสมอ สิ่งนี้เองที่ทำให้บางช่วงชีวิตของเราเกิดสะดุดล้มลง หรือทำสิ่งใดผิดพลาดไป แต่ถ้าหากเรารู้ทันมันและได้คลายปมก่อนจะสายเกินไป ไม่ว่าจะเป็นความไม่เข้าใจในตัวเองหรือผู้อื่นก็ตาม จะทำให้เราได้กลับมามีชีวิตที่มีความสุขอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน”

หนังสือ “เพราะนี่คือสิ่งที่ (นักจิตวิทยา) ไม่เคยบอก” หรือ Maybe You Should Talk to Someone  

ทำไมเราจะต้องอ่านเล่มนี้

ผู้เขียนเล่าวิธีการ ประสบการณ์ มุมมองและเหตุการณ์ที่เจอจากคนไข้ของเธอ รวมถึงประสบการณ์ของตัวเองเมื่อเจอปัญหาที่ต้องอาศัยการบำบัดจากนักบำบัดเหมือนกัน และต้องทำการบำบัดคนอื่นไปด้วย เล่าสลับไปมา พร้อมกับให้ข้อคิดแทรกอยู่ให้คนอื่นได้ขบคิดจากคนไข้ของเธอ

ผู้เขียนเล่าเรื่องราวต่อเนื่อง รวม 4 บท 58 เรื่อง เล่าเรื่องราวของตัวเอง และของคนไข้ สลับกันไปพร้อม ๆ กับได้แทรกข้อคิด แนวคิด มุมมอง และชื่อเรื่องคือคำอธิบายเรื่องราวของตอนนั้นๆ    

ข้อคิดจากเนื้อหา "เพราะนี่คือสิ่งที่ (นักจิตวิทยา) ไม่เคยบอก

ภาคหนึ่ง

ไม่่มีอะไรน่าพึงปรารถนามากกว่าการหลุดพ้นจากทุกข์ แต่ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าการต้องแยกจากสิ่งที่น่าหลงใหล
-เจมส์  บอลด์วิน

ภาคสอง

ความซื่อสัตย์เป็นยาแรงกว่าความเห็นใจ ความเห็นใจนั้นอาจปลอบประโลม แต่มักปกปิด
-เกรเทล เอียร์ลิช

ภาคสาม

สิ่งที่ทำให้เกิดกลางคืนในตัวเราอาจฝากดวงดาวเอาไว้
Therapist
-วิกตอร์ อูโก (Victor Hugo)

ภาคสี่

แม้เราเดินทางท่องโลกเพื่อค้นหาความงาม เราก็ต้องนำมันติดตัวไปด้วยให้ได้ ไม่อย่างนั้นก็จะหาไม่เจอ
Therapist
-วิกตอร์ อูโก (Victor Hugo)

“บางครั้งผู้ที่ไม่ได้ไปพบนักบำบัดหรือนักจิตวิทยาอาจมีอาการหนักกว่าผู้ที่ไปพบนักบำบัดก็เป็นได้ เพราะเราทุกคนล้วนมีปัญหา และมีปมซ่อนอยู่ภายในใจเสมอ สิ่งนี้เองที่ทำให้บางช่วงชีวิตของเราเกิดสะดุดล้มลง หรือทำสิ่งใดผิดพลาดไป แต่ถ้าหากเรารู้ทันมันและได้คลายปมก่อนจะสายเกินไป ไม่ว่าจะเป็นความไม่เข้าใจในตัวเองหรือผู้อื่นก็ตาม จะทำให้เราได้กลับมามีชีวิตที่มีความสุขอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน”

9

ภาพถ่ายของตัวเราเอง

คนที่มารับการบำบัด คือคนที่กำลังนำเสนอภาพถ่ายของตัวเอง ส่วนนักบำบัดก็ต้องทำความเข้าใจคนไข้จากภาพถ่ายเหล่านั้น  คนไข้มาถึงในสภาพย่ำแย่ที่สุดหรืออย่างน้อยก็ไม่สบายใจนัก  พวกเขาอาจสิ้นหวังหรือตั้งแง่  สับสนหรือวุ่นวายใจ  โดยทั่วไปมักอารมณ์ไม่ดี

     ดังนั้นนักบำบัดจึงฟัง แนะนำ  กระตุ้น  นำทาง และบ่อยครั้งยังโน้มน้าวคนไข้ให้เผยภาพถ่ายมุมอื่นให้เห็นบ้าง  เพื่อจะได้สัมผัสประสบการณ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในและรอบตัวพวกเขา  เราจะนำภาพถ่ายเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกัน  แล้วไม่นานก็จะเห็นว่าภาพที่ไม่ประติดปะต่อนี้หลอมรวมเป็นแก่นเรื่องเดียวกัน  อาจไม่ใช่เรื่องคนไข้คิดไว้เลยด้วยซ้ำในตอนที่ตัดสินใจมาพบนักบำบัด

เมื่อเธอซึ่งเป็นนักบำบัดได้เจอปัญหาของตัวเอง และรู้ว่าเธอรู้จักความเจ็บปวดดี เพราะเธอก็เจอปัญหาระหว่างเธอกับแฟนหนุ่ม 

    “นักบำบัดย่อมรับมือกับความท้าทายของชีวิตประจำวันเช่นเดียวกับคนอื่น อันที่จริงความคล้ายคลึงนี้เป็นรากฐานของสายใยที่เราถักทอร่วมกับคนแปลกหน้าผู้ไว้ใจเล่าเรื่องราวและความลับอ่่อนไหวที่สุดให้เรารู้ การเรียนรู้ฝึกฝนทฤษฎี  วิธีใช้เครืื่องมือ และเทคนิคต่าง ๆ ให้เรา แต่ความรูู้ที่ได้มายากเย็นนี้ก็ทำให้เรารู้ดีว่าการเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งนั้นยากเย็นเพียงใด พูดได้เรายังมาทำงานทุกวันในฐานะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง  เรามีเรื่องอ่อนไหวของตัวเอง มีความปรารถนา ความกลัว และเรื่องราวหนหลังของตัวเอง คุณสมบัติสำคัญที่สุดของฉันในบรรดาคุณสมบัติต่าง ๆ ที่นักบำบัดพึงมีก็คือการที่ฉันเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งอย่างเต็มตัว”

       “หนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่สุดของการบำบัด คือการช่วยให้คนไข้รับผิดชอบกับปัญหาที่ประสบพบเจอ  เพราะเมื่อพวกเขารู้ว่า สามารถ (และต้อง) สร้างชีวิตของตนเอง พวกเขาก็จะมีอิสระในการเปลี่ยนแปลง แต่บ่อยครั้งคนเราแบกความเชื่อว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุรอบตัวหรือเป็นไปตามสถานการณ์ พูดอีกอย่าง คือ มีสาเหตุจากภายนอก ดังนั้นปัญหาเกิดจากคนอื่นหรือสิ่งอื่น เกิดจากภายนอก พวกเขาจะพยายามเปลี่ยนแปลงทำไม ต่อให้ตัดสินใจทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิม โลกก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมเล่า”

        เป็นคำโต้แย้งที่มีเหตุผล  แต่่ชีวิตจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่

       “นักบำบัดจะยกกระจกให้คนไข้ส่อง  แต่คนไข้จะยกกระจกให้นักบำบัดส่องด้วย การบำบัดไม่ใช่การกระทำฝายเดียว มันเกิดขึ้นเป็นกระบวนการคู่ขนาน”

       “ความย้อนแย้งที่น่าสนใจของกระบวนการบำบัด ก็คือ นักบำบัดพยายามมองให้เห็นคนไข้ในแบบที่พวกเขาเป็นจริง ๆ เพื่อให้ทำงานได้ นั้นก็หมายถึงสังเกตเห็นจุดอ่อนไหว รวมถึงรูปแบบการปกป้องตัวเองและต่อส่วนกับปัญหา  ส่วนคนไข้ก็อยากให้อีกฝ่ายช่วยนั่นแหละ แต่ก็อยากให้คนอื่นชอบและชื่นชมตัวเองด้วย”

41

มีศักดิ์ศรีกับสิ้นหวัง

      การยกโทษอาจเป็นเรื่องยากพอๆกับการขอโทษ คุณขอโทษเพราะมันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นหรือเพราะมันจะทำให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้น  คุณขอโทษเพราะเสียใจในสิ่งที่ทำหรือพยายามเอาใจคนอื่น ผู้เชื่อว่าคุณควรขอโทษในสิ่งที่คุณเองไม่รู้สึกว่าเป็นความผิด คำขอโทษนี้เพื่อใครกันแน่

     ข้อสรุปของฉันก็คือ คุณมีเมตตาได้โดยไม่ต้องยกโทษ มีวิธีการมากมายในการเดินหน้าต่อไป  การแสร้งทำเป็นรู้สึกบางอย่างไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น

ในช่วงแรกของของการทำให้คนไข้รู้สึกว่ามีผู้รับฟังปัญหาและรับฟังพวกเขาเข้าใจเรื่องที่สำคัญหรือพยายามเปลี่ยนแปลงอะไร

คุณจะต้องรู้สึกเจ็บปวดบ้าง ...ทุกคนล้วนเคยรู้สึกเจ็บปวดในบางช่วงเวลา แต่คุณไม่ต้องทนทุกข์มากนักก็ได้

การยกโทษอาจเป็นเรื่องยากพอๆกับการขอโทษ

เพราะการเข้าใกล้เป้าหมายแต่ไปไม่ถึงนั้นเจ็บปวดยิ่งกว่าไม่มีโอกาสลองทำตั้งแต่ต้น

ฉันรู้ดีว่าคนเราจะรู้สึกสบายใจแค่ไหน เมื่อได้โทษโลกภายนอกตอนหงุดหงิด

คนมักเข้าใจผิดคิดว่าความรู้สึกเฉยชาคือไม่รู้สึกอะไรเลย แต่ความจริงคนที่เฉยชายังมีความรู้สึกอยู่ มันเป็นแค่การตอบสนองเมื่อเรามีความรู้สึกมากเกินไปต่างหาก

เราขอให้คนอื่นยกโทษให้เพื่อที่เราจะไม่ต้องยกโทษให้ตัวเอง

ทุกคนที่คนเคยสนิทสนมด้วยจะคงอยู่ตรงไหนสักแห่งในตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นอดีตคนรัก พ่อแม่และเพื่อน ทั้งคนที่ยังอยู่และจากไปแล้ว

เมื่อเราอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว จะพบว่า.....

Review this Book

TrueID
TrueID
Read More
หากคุณผู้อ่านกำลังคิดว่าจะไปพบจิตแพทย์ดีหรือไม่ หรือคิดว่าชาตินี้ฉันไม่มีวันไปพบจิตแพทย์อย่างแน่นอน ผู้เขียนอยากให้คุณได้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูก่อนค่ะ ไม่ใช่แค่หนังสือธรรมดาแต่มีความลับของนักจิตวิทยาที่ไม่เคยบอกใครอยู่ภายในเล่มนี้ โดยเป็นหนังสือในรูปแบบของนวนิยาย แบ่งออกเป็น 4 ภาค มีตัวละครหลักดำเนินเรื่องอย่างชัดเจน มีทั้งหมด 58 ตอน และยังเป็นหนังสือขายดีที่มีการตีพิมพ์มากแล้วมากกว่า 24 ครั้งด้วยกัน !
bloggang
bloggang
Read More
นอกจาก Lori Gottlieb จะเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เธอยังเป็นนักจิตวิทยาทำหน้าที่บำบัดจิตของคนไข้จำนวนมาก ใครจะคิด วันหนึ่งเมื่อชีวิตเกิดปัญหาใหญ่หลวง แฟนหนุ่มที่รักกันมาสามปีจนถึงขั้นใกล้แต่งงาน กลับบอกเลิกกับเธออย่างกระทันหัน ด้วยเหตุผลไม่คาดคิด ส่งผลให้ความรู้สึกของเธอแตกเป็นเสี่ยง ๆ จนในที่สุดเธอจึงเลือกไปบำบัดกับนักจิตวิทยาอีกคน และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้
Previous
Next

ชวนอ่านหนังสือ “วันที่แม่ไม่อยู่”

วันที่แม่ไม่อยู่

ชวนอ่านหนังสือ   “วันที่แม่ไม่อยู่” เล่มนี้สะท้อนอารมณ์ถึงคนที่เป็นสามีและลูกถึงเมียและแม่ในวันที่เขาไม่อยู่แล้ว  “วันที่แม่ไม่อยู่” หากลองอ่านแล้วจะรู้ว่า หากเราไม่เอาใจใส่คนที่เรารักในระหว่างที่เขายังอยู่กับเรา ก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากวันนึงเขาไม่อยู่แล้ว สิ่งที่เราจะได้รับคือ จะต้องมาอยู่ในสภาพเหมือนในหนังสือเล่มนี้ วันที่แม่ไม่อยู่.. แบ่งเนื้อหาออกเป็นบท ๆ ที่มีการย้อนรำลึกความทรงจำของสามี และลูกทั้งสามคนของแม่ ในแง่มุมต่าง ๆ ที่มีคุณค่า แต่คุณค่ากลับไม่ถูกมองในขณะที่อยู่ด้วยกัน แต่กลับมามองคุณค่าในสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามีมากมายมหาศาล  และเมื่อวันเวลาผ่านไป สิ่งเหล่านั้นไม่อาจะเรียกกลับมาได้   ชวนอ่านกัน   “วันที่แม่ไม่อยู่” เล่มนี้ หากลองอ่านแล้วจะรู้ว่า หากเราไม่เอาใจใส่คนที่เรารักในระหว่างที่เขายังอยู่กับเรา ก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากวันนึงเขาไม่อยู่แล้ว สิ่งที่เราจะได้รับคือ จะต้องมาอยู่ในสภาพเหมือนในหนังสือเล่มนี้ ข้อมูลของแม่ในวันที่หายตัวไป ชื่อ : พักโซ-นยอ เกิด : 24 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1938 อายุ : 69 ปี  รูปร่างหน้าตา :   ผมตัดสั้น มีผมหงอกแซม โหนกแก้มสูงใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้า เสื้อคลุมสีขาว สมกระโปรงพลีตสีครีม  รองเท้าแตะสีน้ำเงิน  สถานที่หายตัวไป : รถไฟใต้ดิน สถานีโซล … Read more ชวนอ่านหนังสือ “วันที่แม่ไม่อยู่”

หนังสือประกอบการเรียน : CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน Basic Chemistry Laboratory

Chemistry Laboratory

ชวนอ่านหนังสือประกอบการเรียน : CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน Basic Chemistry Laborator 1 และเชื่อมโยงหนังสือที่ต้องเรียนควบคู่ไปกับเคมี 1 ด้วย คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานในห้องปฏิบัติการผ่านการฝึกเทคนิคการทดลองต่าง ๆ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลและจัดการข้อมูลและความคิด ทดลองและเรียนรู้เป็นรายบุคคล ดูคลิปแนะนำหนังสือแบบย่อย ก่อนเลือกอ่านและยืม มีหนังสือประกอบหลายเล่ม ที่ควบคู่ไปกับการเรียนรายวิชา หนังสือประกอบการเรียน : CHM61-101 เคมี 1 Chemistry I คลิกอ่านที่หน้าปก เลขหมู่ ต้องการยืมไปห้องสมุดได้เลย คู่มือปฏิบัติการเคมี 1 1 รศ. ประเสริฐ ศรีไพโรจน์ คู่มือปฏิบัติการ เคมี 1 เล่มนี้ จัดทำโดยอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือในการเรียน  แนะนำทักษะพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ / เทคนิคการทดลอง เลขหมู่หนังสือ QD45 ส7ค 2541 เทคนิคทางเคมี 2 รศ. ประเสริฐ … Read more หนังสือประกอบการเรียน : CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน Basic Chemistry Laboratory

หนังสือประกอบการเรียน MAT61-101 แคลคูลัส 1 CALCULUS 1

แคลคูลัส 1

แนะนำหนังสือประกอบ MAT61-101 แคลคูลัส 1 CALCULUS 1 คำอธิบายรายวิชา การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าใจแนวคิดพื้นฐานทางแคลคูลัสที่จำเป็น และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในรายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทางแคลคูลัสซึ่งประกอบด้วย ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ และรูปแบบไม่กำหนด คลิปแนะนำหนังสือรายวิชา MAT61-101 แคลคูลัส 1 รายชื่อหนังสือประกอบการเรียนที่มีในห้องสมุด แคลคูลัส โทมัส, จอร์จ บรินตัน แปลโดย เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต QA303 ท9ค 2548 แต่ละบทจะประกอบด้วย นิยาม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง และโจทย์แบบฝึกหัดท้ายบท พร้อมคำเฉลยท้ายเล่ม แคลคูลัส 1 calculus 1 โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา QA303 ด6ค 2547 ล.1 เนื้อหาในเล่ม ประกอบด้วย — ลิมิต — ความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปร — อนุพันธ์และค่าเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยาย … Read more หนังสือประกอบการเรียน MAT61-101 แคลคูลัส 1 CALCULUS 1

หนังสือประกอบการเรียน GEN61-141 Thai Civilization and Global Citizen

ดูคลิปแนะนำ  ต้องการตัวเล่ม เลือก และยืมได้ที่ห้องสมุด หนังสือประกอบการเรียน GEN61-141 Thai Civilization and Global Citizen ความเป็นไทยและพลเมืองโลก คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเป็นไทยทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความศิวิไลซ์ของความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของสังคม รวมทั้งการศึกษาพัฒนาการของสังคมโลกที่มุ่งเน้นคุณค่าของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  โดยเฉพาะการเคารพความแตกต่าง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยอธิบายให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเป็นพลเมืองโลก หนังสือเรียนประกอบมีหลายเล่ม อารยธรรมไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล เน้นเรื่องอารยธรรมของคนไทในประเทศต่างๆ ในเอเชียอาคเนย์  หลายอารยธรรมในดินแดนที่ต่อมากลายเป็นประเทศไทย  สมัยประวัติศาสตร์ ราชอาณาจักรสุโขทัย และ อารยธรรมไทยในสมัยอยุธยา DS568 ธ6อ 2552 อารยธรรมไทยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ในเล่มมีเนื้อหาด้านปรัชญาประวัติศาสตร์ ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์  เค้าโครงประวัติศาสตร์ไทย  สังคมไทยสมัยสุโขทัย-อยุธยา (พ.ศ.1800-2310)  สยามเก่า-สยามใหม่-ประเทศไทย DS571 ช6อ 2540 อารยธรรมสมัยใหม่-ปัจจุบัน ของ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแนวทางการศึกษาวิชาอารยธรรมไทย  ต้นทำเนิดของอารยธรรมในภาคพื้นสยามประเทศ … Read more หนังสือประกอบการเรียน GEN61-141 Thai Civilization and Global Citizen

หนังสือประกอบการเรียน MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematics

MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematicse คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับโครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ เรามักนิยามโดยทั่วไปว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปริมาณ(จำนวน) โครงสร้าง ปริภูมิ และ การเปลี่ยนแปลง กล่าวคร่าวๆ ได้ว่าคณิตศาสตร์นั้นสนใจ “รูปร่างและจำนวน” เนื่องจากคณิตศาสตร์มิได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการทดลอง บางคนจึงไม่จัดว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจแนวคิดที่สำคัญทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา หรือใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้นได้ หัวข้อในรายวิชานี้ประกอบด้วย สมการกำลังสอง ระบบสมการเชิงเส้น ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เส้นตรง เส้นโค้งพาราโบลา ฟังก์ชันเลขยกกำลังและลอการิทึม และสัญลักษณ์เชิงการบวก MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematics เลือก  ดูคลิป เลือกอ่านหรือยืม คณิตศาสตร์พื้นฐาน : ตัวอย่างหนังสือใช้ประกอบการเรียน มา ชวนน้องอ่าน คณิตแสดดดดดดดดด 1. สนใจคณิตศาสตร์ = หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคุณ 2. เกลียดคณิตศาสตร์ = หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคุณที่สุด 3. หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ตำราเรียน 4. หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่วรรณกรรมเยาวชน คณิตศาสตร์สุดกวนที่ชวนให้รักตัวเลข QA37.3 ว622ค 2558 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ คณิตศาสตร์เบื้องต้นกับการนำไปใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื้อหาในแต่ละบท สรุปนิยามพื้นฐาน หลักสำคัญและเทคนิค … Read more หนังสือประกอบการเรียน MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematics

หนังสือประกอบการเรียน GEI61-171 Information Technology in Digital Era

หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนในรายวิชา GEN61-141 Thai Civilization and Global Citizen มาเลือกดู เลือกอ่านกันได้เลย คลิป และ คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้ศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล อาทิ ในด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านบันเทิง ด้านการทหาร ด้านการเงิน รวมถึงความเป็นอยู่ในอนาคต รูปแบบของเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาทดแทนหรือช่วยในการทำงานของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ยานยนต์อัจฉริยะ เทคโนโลยีทางการเงิน เงินตราดิจิทัล หุ่นยนต์ วัสดุศาสตร์ การพิมพ์ 3 มิติ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีความจริงเสมือน ความจริงเสริม เทคโนโลยีหุ่นยนต์ รวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้จะทำให้โลกในอนาคตเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง รายการหนังสือประกอบรายวิชา หนังสืออ่านประกอบ ต้องการยืมไปห้องสมุดเลยย เลขเรียกหนังสือ LB88 จ6ด 2555 ผู้แต่ง จินตวีร์ คล้ายสังข์ ชื่อหนังสือ Desktop publishing สู่ e-book … Read more หนังสือประกอบการเรียน GEI61-171 Information Technology in Digital Era

หนังสือประกอบการเรียน : CHM61-101 เคมี 1 Chemistry I

คำอธิบายรายวิชา          รายวิชานี้ออกแบบเพื่อนำเสนอแนวคิดที่สำคัญทางเคมีเพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงผลกระทบของเคมีต่อชีวิตของผู้เรียน การแก้ปัญหาทางเคมี และนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง หัวข้อรวมถึง โครงสร้างทางอะตอมและทางอิเล็กตรอน พันธะเคมี รูปร่างของโมเลกุล รูปทรงเชิงเรขาคณิตของโมเลกุล สภาพความเป็นขั้วของพันธะและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล สถานะของสารประกอบ เช่น ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ความมีขั้วและการละลาย ความสำคัญของพันธะเคมีต่ออันตรกิริยาของรีเซพเตอร์ยา ปริมาณสัมพันธ์การคำนวณทางเคมี ชนิดของปฏิกิริยาเคมีนิวเคลียร์เบื้องต้น คลิปแนะนำหนังสือ ดูก่อนตัดสินใจมายืมอ่าน ตำราเคมีทั่วไป ภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ (Chemistry / Raymond Chang) เล่มนี้แปลและเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Chemistry 12/e เขียนโดยปรมาจารย์ด้านเคมีชื่อดังของโลก Raymond Chang เป็นหนังสือเคมีที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ด้วยเนื้อหาและภาพประกอบที่มีความทันสมัย มีแบบฝึกหัดและคำถามท้ายบทจำนวนมาก ช่วยให้เราสามารถทำความเข้าใจในศาสตร์ของเคมีได้ง่าย และยังมีบทความที่แสดงถึงความสำคัญของเคมีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน หรือการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้เราได้รู้จักความมหัศจรรย์ของวิชาเคมีได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เลขหมู่หนังสือ QD33 ช8ค 2547 × Dismiss alert ตำราเคมีทั่วไป ภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ (Chemistry … Read more หนังสือประกอบการเรียน : CHM61-101 เคมี 1 Chemistry I

หนังสือประกอบการเรียน : รายวิชา GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย คำอธิบายรายวิชา เข้าใจและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยทั้งการรับสารและส่งสาร โดยในด้านการรับสารสามารถพัฒนาทักษะการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและที่ฟัง การวิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นย่อย ๆ จากเรื่องที่ฟังและอ่านจนเข้าใจและสามารถยกระดับเป็นความรู้ใหม่ การเสนอข้อคิดเห็นหรือให้คุณค่า ต่อเรื่องที่อ่านและฟังได้อย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกับคุณค่าทางสังคม ในด้านการส่งสารสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนอความคิดผ่านการพูดและการเขียนได้อย่างมีประเด็นสำคัญและส่วนขยายที่ช่วยให้ประเด็นความคิดชัดเจนและเป็นระบบ การนำข้อมูลทางสังคมมาประกอบสร้างเป็นความรู้หรือความคิดที่ใหญ่ขึ้น การพูดและการเขียนเพื่อนำเสนอความรู้ทางวิชาการที่เป็นระบบและน่าเชื่อถือ ต้องการยืมตัวเล่ม ติดต่อห้องสมุด คำอธิบายรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เขียนโดย ผศ.วิเศษ ชาญประโคน เขียนขึ้นเพื่อใช้สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันมากขึ้น  เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยการสื่อสาร อุปสรรคของการสื่อสารและวิธีแก้ไขประเภทของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ภาษาที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน สุภาษิต คำพังเพย สำนวน การใช้โวหารในการสื่อสาร การเตรียมการเขียน การเขียนสารคดี และการพูด  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 บท  โดยจัดลำดับบทตามลักษณะการเรียนรู้   บทที่ 1 ภาษากับการสื่อสาร  บทที่ 2 สารสนเทศ การอ้างอิง และการเขียนบรรณานุกรม     บทที่ 3 ทักษะทางภาษาเพื่อการสืบค้นด้วยการฟัง บทที่ 4 ทักษะทางภาษาเพื่อการสืบค้นด้วยการอ่าน  บทที่ … Read more หนังสือประกอบการเรียน : รายวิชา GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย