หนังสือประกอบการเรียน : CHM61-101 เคมี 1 Chemistry I

หนังสือประกอบการเรียน : CHM61-101 เคมี 1 Chemistry I

หนังสือประกอบการเรียน : CHM61-101 เคมี 1 Chemistry I

คำอธิบายรายวิชา

         รายวิชานี้ออกแบบเพื่อนำเสนอแนวคิดที่สำคัญทางเคมีเพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงผลกระทบของเคมีต่อชีวิตของผู้เรียน การแก้ปัญหาทางเคมี และนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง หัวข้อรวมถึง โครงสร้างทางอะตอมและทางอิเล็กตรอน พันธะเคมี รูปร่างของโมเลกุล รูปทรงเชิงเรขาคณิตของโมเลกุล สภาพความเป็นขั้วของพันธะและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล สถานะของสารประกอบ เช่น ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ความมีขั้วและการละลาย ความสำคัญของพันธะเคมีต่ออันตรกิริยาของรีเซพเตอร์ยา ปริมาณสัมพันธ์การคำนวณทางเคมี ชนิดของปฏิกิริยาเคมีนิวเคลียร์เบื้องต้น

คลิปแนะนำหนังสือ ดูก่อนตัดสินใจมายืมอ่าน

ตำราเคมีทั่วไป ภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ (Chemistry / Raymond Chang)

เล่มนี้แปลและเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Chemistry 12/e เขียนโดยปรมาจารย์ด้านเคมีชื่อดังของโลก Raymond Chang เป็นหนังสือเคมีที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ด้วยเนื้อหาและภาพประกอบที่มีความทันสมัย มีแบบฝึกหัดและคำถามท้ายบทจำนวนมาก ช่วยให้เราสามารถทำความเข้าใจในศาสตร์ของเคมีได้ง่าย และยังมีบทความที่แสดงถึงความสำคัญของเคมีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน หรือการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้เราได้รู้จักความมหัศจรรย์ของวิชาเคมีได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ตำราเคมีทั่วไป ภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ (Chemistry / Raymond Chang)

ในเล่มจะมีเนื้อหาสั้น ๆ “ฉบับรวบรัด” ตามชื่อหนังสือ พร้อมตัวอย่าง แบบฝึกหัดและเฉลย

ตำราเคมีทั่วไป ภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ (Chemistry / Raymond Chang)

ในเล่มจะมีบอกใจความสำคัญของแต่ละบท เนื้อหากกระชับรวบรัด  แตะครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน สามารถทำแบบฝึกหัดทุกข้อให้ดูเป็นตัวอย่าง

เคมีทั่วไป เล่ม 2
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ให้ความรู้ด้านเคมีพื้นฐานได้ครบทุกเรื่อง จะช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาได้รวดเร็ว

เคมีทั่วไป เล่ม 1 และ เล่ม 2 ฉบับเสริมประสบการณ์

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์รานี สุวรรณพฤกษ์

โจทย์เสริมประสบการณ์พื้นฐานวิชาเคมี / ฝึกแก้ปัญหาโจทย์ / อธิบายวิธีทำอย่างละเอียด  ครอบคลุมเนื้อหาของตำรา เคมีทั่วไป 

เล่มที่ 1  ในเล่มมีโจทย์เสริมประสบการณ์เป็นจํานวนมาก ครอบคลุมเนื้อหาทุกบท พร้อมเฉลยคําตอบ และวิธีทําอย่างละเอียด เน้นสร้างทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ด้วยการอธิบายวิธีทําอย่างเป็นขั้นตอน ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ และเข้าใจพื้นฐานวิชาเคมีมากขึ้น

เล่ม 2 เน้นสร้างทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ด้วยการอธิบายวิธีทำอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอน เหมาะสำหรับใช้ทบทวนความเข้าใจบทเรียนและใช้ฝึกฝนการแก้ปัญหาโจทย์เพื่อเตรียมสอบได้เป็นอย่างดี

ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เคมีพื้นฐาน ของ Schaum's

เป็นการรวบรวมตัวอย่างของทฤษฎีเคมีพื้นฐาน พร้อมภาพประกอบ โจทย์ปัญหา และวิธีคิดลัดเพื่อแก้ปัญหาโจทย์

ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เคมีพื้นฐาน ของ Schaum's

เป็นการรวบรวมตัวอย่างของทฤษฎีเคมีพื้นฐาน พร้อมภาพประกอบ โจทย์ปัญหา และวิธีคิดลัดเพื่อแก้ปัญหาโจทย์

คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

      เนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับทฤษฎีในการเรียนการสอนวิชาเคมีอินทรีย์ระดับขั้นพื้นฐานได้อย่าง เหมาะสม  จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นตำราวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ในระดับอุดมศึกษา 
       เนื้อหาในหนังสือ เล่มนี้ประกอบด้วย เทคนิคการแยกและทำให้สารบริสุทธิ์ การทดสอบปฏิกิริยาของสารประเภทต่าง ๆ การสังเคราะห์และวิเคราะห์สารอินทรีย์ และการศึกษาสเตอริโอเคมีของโมเลกุล รวมทั้งได้เน้นข้อสังเกตและข้อควรระวังไว้ทุกการทดลอง

และแนะนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์

e-Book เอกสารคำสอนวิชาเคมีพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง

เล่มนี้เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Book  หากต้องการอ่าน คลิกที่ตัวเล่ม และเปิดอ่านได้โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนได้เลย

  เป็นเล่มที่แต่งโดยอาจารย์จากภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา เนื้อหาประกอบด้วย หลักทั่วไปของเคมี  มวลสารสัมพันธ์  ทฤษฎีะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี กรด-เบส เกลือและบัฟเฟอร์  สารประกอบของคาร์บอนและอนุพันธ์บางชนิด ปฏิกิริยาและความความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา โครงสร้างและปฏิกิริยาของสารโครงสร้างโมเลกุล 

e-Book เคมีทั่วไป (General Chemistry)

เล่มนี้เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Book  หากต้องการอ่าน คลิกที่ตัวเล่ม และเปิดอ่านได้โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนได้เลย

     อธิบายเนื้อหา บทสรุป พร้อมถามและแบบฝึกหัดท้ายบท เกี่ยวกับโครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบสและบัฟเฟอร์ เคมีอินทรีย์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Related Posts

เมนูยอดฮิต
ชวนอ่าน
Mastermind

9 อันดับอาหารยอดฮิตของวัยรุ่นที่ยังคงอยู่ได้ไม่ตกเทรนด์

Facebook iconแชร์Twitter iconทวีตLINE iconส่งไลน์   เมนูยอดฮิต ของวัยรุ่นต้องมีที่มาเพราะ วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการความแปลกใหม่ ท้าทาย ความเป็นส่วนตัว ความเป็นอิสระ ความเชื่อมั่น และการยอมรับ ในทุกๆ เรื่องไม่เว้นแม้แต่เรื่องอาหาร ดังนั้นอาหารที่ได้รับความนิยมหรือโดนใจวัยรุ่น ต้องเป็นอาหารที่กินแล้วรู้สึกว่า “เท่ห์” หรือ “มีแบรนด์” “เพื่อนชอบแม้ไม่ดีต่อสุขภาพ” “อร่อย” ตามคำโฆษณาไม่คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ

Read More »
นายกรัฐมนตรีอ่านหนังสือ
ชวนอ่าน
Mastermind

ลุงตู่อ่านอะไร : นายกรัฐมนตรีอ่านหนังสือ พร้อมแนะนำให้อ่าน 17 เล่ม

นายกรัฐมนตรีอ่านหนังสือ คงเป็นเรื่องปกติ แต่เราคงอยากรู้ว่าในช่วงที่ผ่านมา พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือนายกลุงตู่ ท่านได้อ่านหนังสือหรือแนะนำหนังสือที่คนที่อยู่รอบข้างอ่านอะไรบ้าง เพราะท่านก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือ

Read More »
วาเลนไทน์ยุคโควิด
ชวนอ่าน
Mastermind

วาเลนไทน์ยุคโควิด : 10 ไอเดียแสดงความรักแบบ Social Distancing

Facebook iconแชร์Twitter iconทวีตLINE iconส่งไลน์Happy Valentine’ s Day 2021 Hours Minutes Seconds S วาเลนไทน์ยุคโควิด ที่ควรเว้นระยะห่าง เราก็มีกิจกรรมที่แสดงความสัมพันธ์ต่อกันได้หลายรูปแบบที่ทำให้ดีต่อใจทั้งสองฝ่าย ชวนอ่าน ร่วมแบ่งปัน 10 ไอเดียแสดงความรักต่อกันแบบ Social Distancing มีกิจกรรมให้กับทุกคู่ที่ถึงแม้ปีนี้แม้ตัวต้องห่างไกล

Read More »
กรอบความคิด
Book Review
Mastermind

Mindset ของวันพรุ่งนี้ : กรอบความคิดสำหรับอนาคต

Facebook iconแชร์Twitter iconทวีตLINE iconส่งไลน์กรอบความคิด หรือ Midset คืออะไร ? กรอบความคิด หรือเรามักจะพูดทับศัพท์ว่า Mindset เป็นชุดความเชื่อวิธีคิดที่กำหนดการแสดงพฤติกรรม การมองโลก และทัศนคติ ในทางปฏิบัติเมื่อแสดงพฤติกรรม ความคิดเห็นใดๆ สามารถสะท้อนกลับไปถึงกรอบความคิดที่มาของพฤติกรรมและความคิดนั้นๆ ได้เสมอ เพราะความคิดและความรู้สึกเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของคน  และ Mindset ของอนาคต

Read More »
ฮิงาชิโนะ เคโงะ
ชวนอ่าน
Mastermind

ฮิงาชิโนะ เคโงะ… นักเขียนชาวญี่ปุ่นเจ้าพ่อนิยายแนวสืบสวนตัวจริง

Facebook iconแชร์Twitter iconทวีตLINE iconส่งไลน์ ฮิงาชิโนะ เคโงะ : นักเขียนนิยายแนวสืบสวนของญี่ปุ่นตัวจริง เคโงะ หรือชื่อว่า  ฮิงาชิโนะ เคโงะ (Keigo Higashino) เป็นคนโอซากะ เกิดเมื่อปี 1958 (พ.ศ. 2511) ในครอบครัวที่ฐานะไม่ค่อยดีนัก เคโงะเรียนจบวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยจังหวัดโอซากะ

Read More »
พลังเงียบ
ชวนอ่าน
Mastermind

พลังเงียบ

ชวนอ่าน เรื่องราวของคนเก็บตัว หรือที่เรียกว่า Introvert ชวนคุณมาสำรวจตัวเอง ให้รู้จักตน ว่าใช่เป็นคนประเภท Introvert หรือเป็นคนเก็บตัว หรือเปล่า ปลุกพลังภายในใจที่กำลังหลับ ปลุกพลังต่อสู้ของคนเก็บตัว ที่เรียกว่า “พลังเงียบ” รู้จักตน : คุณคือคนเก็บตัวไหม คนเก็บตัวอยู่ในสถานะที่เป็นรองหรือได้เปรียบก็ได้ ปลุกพลังในใจที่หลับ

Read More »

Facebook Comments

facebook comments

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *