ดอกไม้บาน ต่อต้าน COVID-19

Blossoming Flowers

คิดถึงวลัยลักษณ์กันมั๊ย

ยามเวลาที่ COVID-19 ระบาด

ที่นี่ ดอกไม้ หน้าร้อนบานสะพรั่งหลากสีสัน สวยงาม

พวงคราม

Facebook Comments

facebook comments

1 thought on “ดอกไม้บาน ต่อต้าน COVID-19”

Leave a Comment